Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

Czasopismo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od 1985 roku. Prezentuje oryginalne prace naukowe autorów polskich i zagranicznych, dotyczące szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi, a w szczególności mieszczące się w tematyce:

 

  • naukowe podstawy gospodarki surowcami mineralnymi, 
  • strategia i metodyka poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, 
  • sposoby racjonalnego gospodarowania i wykorzystania złóż,
  • racjonalna eksploatacja złóż i minimalizacja strat kopalin, 
  • gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania, 
  • ochrona środowiska w przemyśle wydobywczym, 
  • optymalizacja gospodarki złożami i surowcami mineralnymi, 
  • racjonalne użytkowanie surowców mineralnych, 
  • ekonomika surowców mineralnych, 
  • badanie rynków surowców mineralnych, 
  • polityka surowcowa, 
  • odzyskiwanie surowców mineralnych towarzyszących kopalinie głównej, 
  • wykorzystanie surowców wtórnych i odpadowych, 
  • recykling surowcowy, 
  • zagospodarowanie odpadów przemysłów wydobywczych. 

Przedmiotem prezentowanych prac mogą byc wszystkie kopaliny i otrzymywane z nich surowce mineralne, a także złoża kopalin różnej wielkości. 

 

Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management jest indeksowana i abstraktowana w:

  • BazTech
  • Celdes
  • Chemical Abstracts Service (CAS)
  • Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder
  • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
  • CNPIEC
  • EBSCO Discovery Service
  • GeoArchive
  • GeoRef
  • Google Scholar
  • Inspec
  • J-Gate
  • Naviga (Softweco)
  • Primo Central (ExLibris)
  • ProQuest - ABI/INFORM
  • ProQuest - Earth Science Journals
  • ProQuest - Education Journals
  • ProQuest - Environmental Science Journals
  • ProQuest - Illustrata: Natural Sciences
  • ProQuest - Natural Sciences Journals
  • ProQuest - SciTech Journals
  • RePEc (EconPapers)
  • TDOne (TDNet)
  • Thomson Reuters - Journal Citation Reports/Science Edition
  • Thomson Reuters - Science Citation Index Expanded
  • WorldCat (OCLC)

 

W 2014 roku kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management uzyskał Impact Factor IF=0,632.

 

Zasady przestrzegane przez redakcje Zasady przestrzegane przez redakcje

Oświadczenie Redakcji Zasady przestrzegane przez redakcje

 
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013