Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

 Tom 21 (zeszyt 4, 2005)Idź na górę strony
 • B. Skorupska, D. Saramak: Sposoby określenia optymalnej jakości koncentratu według wybranych kryteriów technologicznych i ekonomicznych [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • P. Burmistrz, A. Karcz, A. Rozwadowski: Oddziaływanie procesu podsuszania węgli koksowych na ich właściwości koksotwórcze [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Magda, T. Franik, T. Woźny: Europejskie normy emisji zanieczszczeń do atmosfery a selektywna eksploatacja pokładów węgla energetycznego [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • Daoliang Li, Ying Wang, Zetian Fu: Inteligentny system wspomagający podejmowanie decyzji przy rekultywacji obszarów zanieczyszczonych odpadami z górnictwa węgla kamiennego [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • C. Rosik-Dulewska: Recykling organiczny odpadów: kompostowanie czy fermentacja metanowa — za i przeciw [Streszczenie], [Pełny tekst] alt
 • J. Kulczycka, R. Poda: Zarządzanie obszarami poprzemysłowymi na terenie Krakowa [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 21 (zeszyt 3, 2005)Idź na górę strony
 • P. Wyszomirski, E. Lewicka: Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Kapuściński, M. Probierz: Karbońskie łupki ogniotrwałe (tonsteiny) w odpadach górniczych KWK Ziemowit [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Kapuściński, E. Strzałkowska: Ługowalność pierwiastków podstawowych i śladowych z odpadów paleniskowych lokowanych w wyrobiskach górniczych [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Franik: Produktywność górnictwa węgla kamiennego w okresie reformowania na tle przemian w sekcji górnictwo i kopalnictwo [Streszczenie], [Pełny tekst] alt
 • R. Magda, T. Franik, T. Woźny: Analiza wielkości wydobycia, zatrudnienia oraz kosztów wynagrodzeń w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Karcz: Porównanie właściwości koksu wyznaczonych metodą Nippon Steel z temperaturą jego zapłonu oraz wytrzymałością strukturalną [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J. Pyssa: Odpady z energetyki — przemysłowe zagospodarowanie odpadów z kotłów fluidalnych [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Tarkowski, W. Królik: Montoring wycieków CO2 z podziemnych składowisk przy wykorzystaniu biosensora [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 21 (zeszyt 2, 2005)Idź na górę strony
 • U. Lorenz, Z. Grudziński: Sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Magda, T. Franik, T. Woźny: Bilans czasu pracy załogi w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Tarkowski, B. Uliasz-Misiak, E. Szarawarska: Monitoring podziemnego składowania CO2 [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • B. Winid, A. Lewkiewicz-Małysa: Mineralne wody lecznicze Iwonicza Zdroju w świetle badań wskaźników hydrochemicznych [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • K. Choma-Moryl, M. Rinke: Ocena możliwości sorpcyjnych Cd i Pb przez wybrane grunty spoiste z terenu Dolnego Śląska (Polska) w aspekcie ich wykorzystania do uszczelnienia składowisk odpadów [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • L. Król: Wydobycie kruszywa naturalnego a budowa stawów rybnych w świetle wymagań technicznych i przepisów prawa [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 21 (zeszyt 1, 2005)Idź na górę strony
 • J. Mucha, M. Wasilewska: Dokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach węgla kamiennego GZW [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • K. Galos, A. Uliasz-Bocheńczyk: Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Magda, T. Franik, T. Woźny: Opracowanie harmonogramów systemu pracy ciągłej zakładu wydobywczego w aspekcie wzrostu wykorzystania jego zdolności produkcyjnej [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • S. Głodzik, T. Woźny: Ekonomiczne aspekty zmian natężenia robót korytarzowych i koncentracji wydobycia w polskich spółkach węglowych [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Franik: Problematyka uwzględnienia zmiany cen i inflacji w ocenie efektywności inwestycji górniczych [Streszczenie], [Pełny tekst]  alt
 • E. Panek, M. Szczepańska: Metale śladowe i siarka w wybranych gatunkach roślin w Małych Pieninach [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Brożek: Analiza separacji magnetycznej w separatorach płytowych [Streszczenie], [Pełny tekst]  alt
 • J. Motyka, Z. Adamczyk, M. Czop, K. d’Obyrn: Wpływ składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie koło Olkusza na jakość wód podziemnych [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013