Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

 Tom 22 (zeszyt 4, 2006)Idź na górę strony
 • W.S. Blaschke, L. Gawlik, S.A. Blaschke: Technologie przeróbki węgla w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Fecko, J. Vales, M. Hlavata, V. Cablik, H. Gondek: Przeróbka węgla w Czechach [Streszczenie], [Pełny tekst
 • S. Głodzik, T. Woźny: Koncentracja wydobycia i wydajność pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993—2005 [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Podobiński: Zarzadzanie marketingowe gospodarką surowcami mineralnymi [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Podobiński: Badania marketingowe rynku zagranicznego jako podstawa prowadzenia eksportu surowców mineralnych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Podobiński: Metody gromadzenia informacji o zagranicznych rynkach zbytu surowców mineralnych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Kučerová: Biodegradacja wybranych zanieczyszczeń w szlamach [Streszczenie], [Pełny tekst] 
 • J. Mikołajczak: Szacowanie ryzyka ekologicznego na terenach zdegradowanych przez składowiska odpadów [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Koneczny, J. Kulczycka, M. Góralczyk: Czy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska mogą być rozwiązaniem dla zobowiązań środowiskowych? [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 22 (zeszyt 3, 2006)Idź na górę strony
 • Z. Kokesz: Trudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmien- ności złóż i szacowaniu zasobów metodą krigingu [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Pozzi, K. Nowińska: Zawartość pierwiastków towarzyszących w materiałach procesu technologicznego ISP Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Pozzi, K. Nowińska: Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących w procesie technologicznym ISP w HC „Miasteczko Śląskie” w aspekcie ich odzysku i wpływu na środowisko [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Brzychczy: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 3. Model matematyczny [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Bąk, R. Magda, T. Woźny: Ocena korzyści wynikających z zastosowania sekurytyzacji w spółce węglowej [Streszczenie], [Pełny tekst
 • S. Głodzik, T. Woźny: Wzrost wydajności pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993—2005 [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Konopka, E. Małysa: Możliwości podwyższenia jakości koncentratu mie- dziowego metodą hydrometalurgiczną [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 22 (zeszyt 2, 2006)Idź na górę strony
 • G.G. Pivnyak, M.V. Rogoza: Główne trendy badań czystych technologii węgla na Ukrainie [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Pyssa: Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorów [Streszczenie], [Pełny tekst
 • T. Gołda, A. Haładus, R. Kulma: Racjonalna gospodarka wodna na terenach pogórniczych Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Labus, M. Labus: Zastosowanie analizy danych złożonych (CDA) w geologii [Streszczenie], [Pełny tekst
 • Z. Kokesz: Zastosowanie liniowej geostatystyki w badaniach złóż kopalin stałych w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Brzychczy: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 2. Teoria technik sieciowych i budowa sieci stochastycznej [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Bąk, R. Magda, T. Woźny: Analiza możliwości wykorzystania sekurytyzacji aktywów w górnictwie węgla kamiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 22 (zeszyt 1, 2006)Idź na górę strony
 • H. Wirth: Koncepcja obliczania wartości zasobów kopaliny w złożu i wartości złoża w przemyśle metali nieżelaznych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • D. Saramak: Analiza efektywności wybranych grup operacji wzbogacania z uwzględnieniem ich kosztochłonności na przykładzie technologii wzbogacania rud miedzi [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Brzychczy: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia [Streszczenie], [Pełny tekst
 • B. Winid, A. Lewkiewicz-Małysa: Wody mineralne Rymanowa Zdroju — zależności między składnikami chemicznymi w okresie ostatnich dziesięciu lat [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A.Rozwadowski, A. Strugała: Badania ciśnienia generowanego w czasie pirolizy przez warstwę plastyczną węgli o różnych właściwościach koksotwórczych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Grmela, N. Rapantová, K. Labus: Doświadczenia dotyczące niekontrolowanych wypływów metanu na powierzchnię w obszarach kopalń likwidowanych przez zatapianie w czeskiej części GZW — strategia i taktyka ich eliminacji i minimalizacji [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Bąk, R. Magda, T. Woźny: Wpływ sekurytyzacji aktywów na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych [Streszczenie], [Pełny tekst
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013