Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

 Tom 23 (zeszyt specjalny, 2007)Idź na górę strony
 • M.R. Bałys, B. Buczek: Rozdział mieszaniny metan-azotnaklinoptilolicie oraz jego wykorzystanie w różnych dziedzinach życia [Pełny tekst
 • P. Baran, S. Hołda, J. Macuda, A. Nodzeński, L. Zawisza: Badania zawartości metanu w węglach brunatnych [Pełny tekst
 • B. Buczek, E. Wolak: Ocena przydatności adsorbentów z prekursorów węglowych dla układu magazynowania energii [Pełny tekst
 • G. Ceglarska-Stefańska, Z. Majewska, S. Majewski, J. Ziętek, K. Czerw: Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnych [Pełny tekst
 • G. Ceglarska-Stefańska, A. Nodzeński, S. Hołda: Badania układu węgiel–gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji CO2 [Pełny tekst
 • F. Czechowski, A. Marzec, S. Czajkowska: Tworzenie się wodoru na drodze niskotemperaturowego utleniania węgla kopalnego tlenem z powietrza [Pełny tekst
 • L. Czepirski: Porowate materiały węglowe w układach magazynowania energii [Pełny tekst
 • C. Czosnek: Materiały węglowe modyfikowane nanokrystalicznym węglikiem krzemu SiC [Pełny tekst
 • K. Dreszer, L. Więcław-Solny: Zgazowanie węgla i synteza paliw silnikowych [Pełny tekst
 • L. Gawlik, E. Mokrzycki, R. Ney: Możliwości poprawy akceptowalności węgla jako nośnika energii [Pełny tekst
 • T. Grzybek: Możliwości zastosowania modyfikowanych materiałów węglowych w reakcji usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych ze źródeł stacjonarnych [Pełny tekst
 • T. Grzybek, J. Klinik, B. Samojeden: Badanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami azotu i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiem [Pełny tekst
 • L. Jestin: Udział scentralizowanego sektora energetycznego w planowaniu długoterminowej wizji energetycznej dla Polski [Pełny tekst
 • A. Krzyżanowski, K. Zarębska: Sorpcja par cieczy apolarnych na węglu kamiennym o różnym składzie petrograficznym [Pełny tekst
 • K. Kreiner, M. Żyła, P. Baran: Zmiany właściwości węgli kamiennych w procesie wygrzewania w atmosferze powietrza i azotu [Pełny tekst
 • A. Marcewicz-Kuba, D. Olszewska: Niskoemisyjne spalanie węgla kamiennego z zastosowaniem katalizatorów DESONOX  [Pełny tekst
 • M. Miszczak, W. Świderski, D. Szabra, Z. Pierechod: Badanie wybranych, termicznych charakterystyk węglowych modeli dysz hybrydowych pocisków rakietowych na paliwo stałe [Pełny tekst
 • D. Olszewska, A. Marcewicz-Kuba: Wpływ rodzaju węgla kamiennego na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych [Pełny tekst
 • E. Szlęk: Rozwój i strategia Koksowni Przyjaźń na tle światowych trendów w koksownictwie [Pełny tekst
 • M. Ściążko: Nowe szanse technologii węglowych [Pełny tekst
 • E. Vogt, B. Buczek: Rola i znaczenie pyłu wapiennego w systemie zabezpieczeń przeciw wybuchowych w kopalniach węgla kamiennego [Pełny tekst
 • K. Zarębska, K. Pernak-Miśko: Zgazowanie węgla – perspektywa dla gospodarki wodorowej [Pełny tekst
 • M. Żyła, K. Kreiner: Wykorzystanie energii ze złóż naturalnych paliw węglowych [Pełny tekst
 Tom 23 (zeszyt 4, 2007)Idź na górę strony
 • J. Jasiewicz, S. Głodzik, R. Magda, T. Woźny: Anachronizm obowiązujących kryteriów bilansowości rud miedzi w monoklinie przedsudeckiej w aspekcie wysokich cen metali [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Mačala, I. Pandová: Naturalny zeolit-klinoptilolit – jako materiał do redukcji toksycznych zanieczyszczeń w spalinach z silników spalinowych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • V. Cablik: Charaktersytyka i zastosowanie czerwonych mułów z procesu przetwórstwa boksytu [Streszczenie], [Pełny tekst
 • B. Skorupska, D. Saramak, T. Tumidajski, A. Wieniewski: Wpływ jakości koncentratu na efektywność ekonomiczną wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczo-hutniczego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny, J. Jasiewicz: Zasady tworzenia baz danych na potrzeby symulacji stochastycznej kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych wykonywanych w kopalniach węgla kamiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Jasiewicz, R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny: Zasady budowy zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby zarządzania środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • T. Franik: Amortyzacja środków trwałych a efektywność inwestowania i eksploatacji zakładu górniczego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Pilecka: Statystyczna analiza związku między położeniem epicentrów wysokoenergetycznych wstrząsów a lineamentami na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • B. Uliasz-Misiak: Złoża węglowodorów w Polsce do składowania CO2 [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Uliasz-Bocheńczyk: Odpady stosowane do wiązania CO2 na drodze mineralnej karbonatyzacji [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Marecka: Sorpcja i dyfuzja gazów w węglach kamiennych w aspekcie sekwestracji ditlenku węgla i pozyskiwania metanu [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Krzyżanowski, M. Żyła: Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych, metamorficznych odmian węgla kamiennego w odniesieniu do par wody, metanolu i benzenu [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Kulczycka, R. Lisowski: Obciążenia finansowe przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 23 (zeszyt 3, 2007)Idź na górę strony
 • E. Lewicka, Z. Ociepa, P. Wyszomirski: Możliwości wzbogacania kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic koło Nysy w świetle dotychczasowych badań [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Kaleta, D. Papciak, A. Puszkarewicz: Klinoptylolity i diatomity w aspekcie przydatności w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków [Streszczenie], [Pełny tekst
 • T. Franik: Próba optymalizacji nakładów czynników produkcji w górnictwie węgla kamiennego z wykorzystaniem programowania nieliniowego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Bąk: Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązania [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Kudełko: Strategie wyszczuplania lub integracji jako alternatywne opcje rozwoju przedsiębiorstwa górniczego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Brzychczy: O możliwościach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny, J. Jasiewicz: Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków korytarzowych wykonywanych w kopalniach węgla kamiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • D. Fuksa: Sposoby rozwiązywania nieliniowych problemów decyzyjnych w opracowywaniu optymalnych planów produkcji kopalń [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Tarkowski, B. Uliasz-Misiak: Oddziaływanie CO2 na skały zbiornikowe w celu określenia ich przydatności dla geologicznego unieszkodliwiania dwutlenku węgla [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Wojtuszewska: Dynamika zmian stanu wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie zbiorników wodnych Solina-Myczkowce [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 23 (zeszyt 2, 2007)Idź na górę strony
 • E. Lewicka: Kobalt – wyjątkowy metal wielu zastosowań [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Przewłocki, K. Ślizowski: Występowanie jodu w środowisku naturalnym [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Klank: Perspektywy wykorzystania węgla w Polsce w aspekcie czystych technologii węglowych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Uberman, R. Uberman: Metody wyceny wartości złóż antropogenicznych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Rozwadowski: Ciśnienie koksowania mieszanek węglowych przygotowanych z komponentów wyraźnie różniących się właściwościami reologicznymi masy plastycznej podczas pirolizy [Streszczenie], [Pełny tekst
 • D. Zbroński, A. Górecka-Zbrońska: Analiza oddziaływania wybranych parametrów procesu na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Część II: Skład ziarnowy produktu mielenia [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Haładus, R. Kulma, T. Burchard: Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło Tarnobrzega [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Haładus, R. Kulma, T. Burchard: Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło Tarnobrzega [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Tarkowski, B. Uliasz-Misiak: Emisja CO2 w Polsce w 2004 roku w aspekcie podziemnego składowania [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Bąk: Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Część 2: Źródła kapitału obcego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny: Zasady tworzenia baz danych na potrzeby symulacji stochastycznej kosztów produkcji w polach ścianowych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Brzychczy: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 5: Przykład zastosowania opracowanej metody w wybranej kopalni [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 23 (zeszyt 1, 2007)Idź na górę strony
 • P. Wyszomirski, M. Muszyński: Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa przerostów i wtrąceń w czerwonych kopalinach ilastych triasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Morga: Struktura zmienności zawartości fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK Pniówek [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Pyssa, G.M. Rokita: Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny: Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • T. Franik: Analiza produktywności branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce z wykorzystaniem funkcji produkcji [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Bąk: Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Część 1: Źródła kapitału własnego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Klank: Programowanie efektywnej strategii zarządzania wydobyciem węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Brzychczy: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 4. Procedura optymalizacji [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Tarkowski, J. Stopa: Szczelność struktury geologicznej przeznaczonej do podziemnego składowania dwutlenku węgla [Streszczenie], [Pełny tekst] 
 • A. Haładus, J. Kania, R. Kulma: Badania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa III [Streszczenie], [Pełny tekst
 • D. Zbroński, A. Górecka-Zbrońska: Analiza oddziaływania wybranych parametrów procesu na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Część I: Wydajność młyna [Streszczenie], [Pełny tekst
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013