Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

 Tom 24 (zeszyt 4/4, 2008)Idź na górę strony
 • Słowo wstępne [Pełny tekst
 • C. Bachowski, J. Kudełko, P. Bednarski: Jak hossa na rynku metali nieżelaznych wpływa na wielkość budżetu prac poszukiwawczych na świecie [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Badera: Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Byrska-Rąpała: Geoetyka a społeczna odpowiedzialność przemysłu surowców energetycznych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Galos: Analiza dotychczasowych badań krajowej bazy zasobowej głównych kopalin ceramicznych ze wskazaniem niezbędnego zakresu dalszych prac [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Galos, T. Smakowski: Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej w obszarze surowców nie-energetycznych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Iwanek, I. Jelonek, Z. Mirkowski: Wstępne badania popiołów z kotła fluidalnego w aspekcie ich zagospodarowania [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Jarosiński, L. Madejska: Kompleksowe wykorzystanie surowców powstałych w wyniku procesu pozyskiwania koncentratów cynku [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Jureczka, K. Galos: Ochrona zasobów złóż węgla kamiennego kopalń likwidowanych w procesie restrukturyzacji w Polsce – regulacje prawne a rzeczywistość [Streszczenie], [Pełny tekst
 • W. Kaczmarek, R. Rożek: Budowa geologiczna i zagospodarowanie złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy (KGHM Polska Miedź S.A.) [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Kamyk: Rynek soli w Polsce – stan obecny i tendencje zmian [Streszczenie], [Pełny tekst
 • S. Kędzior: Potencjał zasobowy metanu pokładów węgla w Polsce w kontekście uwarunkowań geologicznych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Kobylec: Tendencje w gospodarowaniu piaskowcami budowlanymi w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Krzak: Możliwości wykorzystania wektorowej zasady optymalności Bellmana w gospodarce złożem [Streszczenie], [Pełny tekst
 • Z. Kulczycki, A. Sowa: Struktura i zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Lewicka, P. Wyszomirski: Bentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśle [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Nieć, E. Pietrzyk-Sokulska, R. Gądek, J. Lisner-Skórska: Górnictwo wspomagające ochronę środowiska i jego kształtowanie – doświadczenia Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Nowak, J. Kudełko: Zagospodarowanie złóż węgla brunatnego w aspekcie zastosowania technologii wytwarzania innych nośników energii [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Pera: Koncepcja VaR (value at risk) w pomiarze ryzyka surowcowego projektu inwestycyjnego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • W. Retman, J. Wierchowiec: Spektralne profilowanie indukcyjne (IP) jako efektywna metoda geofizyczna w poszukiwaniach rud Zn-Pb typu gniazdowego w rejonie olkuskim [Streszczenie], [Pełny tekst
 • G. I. Rud’ko, W.I. Łowyniukow, I.P. Pyżuk: Określenie zasobów uranu w złożu Watutinskoje według metodyki ONZ oraz IAEA [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • R. Sałaciński, K. Delura: Perspektywy wykorzystania serpentynitów z Nasławic jako surowca do produkcji kamieni okładzinowych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • R.Sałaciński, L. Łazowski: Geologiczno-złożowe przesłanki występowania bursztynu w Polsce i rozpoznanie geologicznych warunków jego koncentracji [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • E. Sermet: Geologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż kopalin węglanowych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • M. Smakowska-Filipek, T. Smakowski: Rozwój konkurencji na rynku naturalnych kruszyw piaskowo-żwirowych w Polsce w latach 2000–2006 [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • T. Smakowski, S. Speczik: Kierunki polityki surowcowej Polski [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • E. J. Sobczyk: Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego jako funkcja uciążliwości warunków geologiczno-górniczych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • K. Szamałek: Wprowadzane a pożądane zmiany w prawie geologicznym i górniczym [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • I. W. Szepel: Surowce ceramiczne Ukrainy – zasoby, produkcja i trendy użytkowania [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • M. Żykaliak: Problemy rozwoju przemysłu surowcowego Ukrainy po wejściu do Światowej Organizacji Handlu (WTO) [Streszczenie][Pełny tekst] 
 Tom 24 (zeszyt 4/3, 2008)Idź na górę strony
 • Słowo wstępne (Waldemar Korzeniowski) Słowo wstępne 
 • S.D. Flook, J.J. Leeming: Wyniki niedawnych badań przodków ścianowych. zabudowa wejścia i systemy komór i kolumn [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • M.V. Kurlenya, V.I. Klishin, B. Kubanychbek: Kontrola ciśnienia i wydobycie wierzchnich warstw węgla przez zespoły maszyn w górnictwie pokładów węgla [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • P. Čičmanec, J. Hrabovský, J.B. Ďurove: Zmechanizowane górnictwo cienkich pokładów węgla w skomplikowanych warunkach geologicznych i podziemnych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • G. Önal, F. Burat: Górnictwo i przetwarzanie boru w Turcji [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • W. Kozioł, P. Kawalec, A. Kabziński: Produkcja kruszywa w Unii Europejskiej [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • A. Meder, T. Mazurkiewicz: Nowatorskie maszyny w warunkach rozwoju zrównoważonego [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • A.A. Bazzazi, M. Osanloo, H. Soltanmohammadi: Dobór urządzeń do załadunku odstawy w kopalniach odkrywkowych oparty na metodzie rozmytej – TOPSIS [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • R. Zimroz: Podejścia adaptacyjne w monitorowaniu stanu maszyn górniczych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • J.M. Czaplicki: Procedura analizy i obliczania dla systemów koparek czerpakowych z kruszarką i przenośnikami [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • W. Kawalec: Modelowanie kosztów transportu w planach alternatywnego użytkowania kopalni dla kopalni lignitu o powierzchni ciągłej [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • V.G. Chervatyuk, V.V. Vasilyev, V.V. Buzylo, I.A. Kovalevska: Nowoczesne aspekty mocowania kotw w środowisku SC „Pavlogradvugilla” [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • S.V. Muchnik, V.N. Oparin: Doświadczenia i perspektywy robót strzelniczych turbo w kopalniach odkrywkowych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • Z. Zhiyu, L. Longfa,Y. Zhiqiang, M. Yangang: Badanie eksperymentalne poprawy skutków robót strzelniczych w kopalni odkrywkowej fosforu Baideng poprzez zapoczątkowanie w sekwencji otworu wiertniczego [Streszczenie],[Pełny tekst] 
 • R. Mikhelson, S. Khomeriki, D. Khomeriki, K. Dzebisashvili, H. Tudeshki, S. Rossbach: Komputerowy program projektowania wierceń i robót strzelniczych w kopalni odkrywkowej [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • P.K. Singh, M.P. Roy, A. Sinha: Badanie wpływu odkrywkowych robót strzelniczych na pobliskie konstrukcje w rejonach wrażliwych środowiskowo [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • A. Softic, Z. Basic, A. Brigic, E. Lacic: Zmniejszenie sejsmicznych skutków robót strzelniczych na odkrywki w Kopalni Węgla „Banovići” [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • T. Kurakami, J. Yamatomi, R. Sato, Y. Sagawa, S. Murakami: Eksploatacja górnicza z podsadzką w kopalni Hishikari (Japonia) [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • W. Fang-han, C. Wei-qin, Y. Zhong-liang: Teoria i praktyka uszczelniania za pomocą cieczy konstrukcyjnych odpadów nieklasyfikowanych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • X. Li, Z. Zhou, G. Zhao, Z. Liu: Zastosowanie fosfogipsu do podsadzania, sposób na zmniejszenie jego wpływu na środowisko naturalne [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • M. Yumlu: Monitorowanie ciśnienia barykady w materiale podsadzki [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • S. Duży: Ocena warunków utrzymania stabilności chodnika w kopalniach węgla stwierdzających niepewność informacji [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • T. Drnek, T. Frömmer: Rozwój, wyzwania i trendy w górnictwie magnezytu w Austrii [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • S.B. Stazhevsky, A.A. Kramadzhyan, B.N. Smolyanitsky, M.Ya. Kritsky: Kołki i śruby, technologie i maszyny dla ich instalacji [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • V.I. Bondarenko, P.I. Pilov: Zmiana jakości w technologii brykietowania węgla brunatnego, torfu i szlamu [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • A. Khodadadi: Badanie migracji gazu w odwiertach Khangiran [Streszczenie][Pełny tekst] 
 Tom 24 (zeszyt 4/2, 2008)Idź na górę strony
 • Słowo wstępne(Roman Magda) Słowo wstępne 
 • G.G. Pivnyak, U.T. Rasumny, A.V. Rukhlov: Aspekty rozwoju przemysłu paliwowego na Ukrainie [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • G.G. Pivnyak, P.I. Pilov: Strategia rozwoju przemysłu węglowego na Ukrainie [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • J. Engel, P. Rybár: Zastępowalność kapitału i zrównoważony rozwój w górnictwie [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • V. Bauer: Ocena ryzyka w górnictwie uranu na Słowacji [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • K. Doerfler, M. Wurm: Górnictwo talku w Austrii: Działania zrównoważone w obliczu niewystarczających złóż i interesów konkurujących [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • F. Buse, N. Dobritoiu, I.N. Tiuzbaian: Symulacja złożonego systemu zmechanizowanego użytkowania przodka ścianowego [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • I.N. Tiuzbaian, F. Buse, N. Dobritoiu: Wpływ czynnika produkcji „siły roboczej” na wycenę prac i produktywność w wydobyciu zmechanizowanym [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • M. Jaszczuk, J. Kania: Teoretyczne rozważania o ustalaniu parametrów przodka ścianowego [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • R. Magda, T. Franik: Planowanie i projekt racjonalnych parametrów płyt przodka ścianowego w podziemnych kopalniach węgla kamiennego [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • R. Magda, T. Woźny, S. Głodzik, J. Jasiewicz: Zarządzanie danymi w planowaniu i projektowaniu produkcji kopalni [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • Q. Wang, X. Gu, D. Chu: Metoda optymalizacji dynamicznej dla określenia klasy odcięcia w kopalniach podziemnych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • J. Sattarvand, C. Niemann-Delius: Perspektywy metod optymalizacji metaheurystycznej w planowaniu produkcji odkrywkowej [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • A.D. Akbari, M. Osanloo, M.A. Shirazi: Określenie Ostatecznej Granicy Odkrywki (UPL) poprzez minimalizację kosztów ryzyka związanych z niepewnością ceny [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • A. Shahinkar, K. Shahriar, A. Asadi, A.D. Akbari: Studium wykonalności wydobycia ropy naftowej – podejście z wykorzystaniem rozmytego AHP w podejmowaniu decyzji [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • H. Owladeghaffari, K. Shahriar, GH.R. Saeedi: Ocena efektywnych parametrów rozcieńczania za pomocą metod przybliżonej argumentacji w wydobyciu na przodku ścianowym w kopalniach węgla w Iranie [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • A.R. Sayadi, M.A. Hosseini, V. Bozorgi: Niestabilność cen i warunków handlowych minerałów w ostatnich dwóch dekadach [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • B. Soliński, I. Soliński: Analiza ekonomiczna energetycznego wykorzystania węgla kamiennego w procesie współspalania z biomasą w elektrowniach systemowych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • M. Sierpińska, A. Kustra: System premiowy w górnictwie – stan obecny i kierunki zmian [Streszczenie][Pełny tekst]
 • A. Kustra: Kalkulacja kosztów w działalności górniczej traktowanej jako projekt – ujęcie strategiczne i operacyjne [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • A. Dyczko, M. Kopacz: Wpływ zubożenia na kształtowanie wartości górniczych projektów inwestycyjnych oraz wybranych wielkości produkcyjnych na przykładzie złoża rud miedzi [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • P. Bąk: Sekurytyzacja jako metoda finansowania górnictwa węgla [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • K. Oraee, A.H. Bangian, A. Parhizkar: Modelowanie ekonomiczne jako sposób identyfikacji wyboru najlepszego wiercenia w wybieraniu podpoziomowym [Streszczenie][Pełny tekst] 
 Tom 24 (zeszyt 4/1, 2008)Idź na górę strony
 • Z. Grudziński: Analiza związków występujących między parametrami jakościowymi w węglu brunatnym [Streszczenie][Pełny tekst]
 • M. Alwaeli: Efektywność ekonomiczna wykorzystania surowców wtórnych jako substytutu surowców mineralnych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • J. Kulczycka, M. Piotrowska: Ocena rentowności funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw górniczych w Polsce na początku XXI wieku [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • E. Małysa, A. Surowiak: Korelacja między zawartością wody w pianie a wynikami flotacji węgla kamiennego [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • M. Brożek, A. Młynarczykowska: Związek między dyspersyjnym modelem ziarna a rozkładem stałej prędkości adhezji trwałej w procesie flotacji węgla [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • J. Ślizowski, J. Walaszczyk: Ocena długotrwałej stateczności komór magazynowych gazu ziemnego [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • R. Tarkowski: Pojemność podziemnego składowana CO2 dla struktur geologicznych w utworach mezozoiku Niżu Polskiego [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • Z. Piotrowski: Właściwości zawiesin popiołowo-wodnych sezonowanych w podziemiach kopalń węgla kamiennego [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • G. Ceglarska-Stefańska, K. Zarębska, J. Wolszczak: Sorpcja pojedynczych gazów CO2 i CH4 oraz ich mieszaniny na węglach kamiennych [Streszczenie][Pełny tekst] 
 • J. Wierchowiec: Odpady z przeróbki piasków i żwirów jako potencjalne źródło złota [Streszczenie][Pełny tekst] 
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013