Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

 Tom 25 (zeszyt 4, 2009)Idź na górę strony
 • S. Falkowicz, R. Cicha-Szot, S. Dubiel, S. Bailey: Biokatalizowany żel krzemianowy w procesach eksploatacji złóż ropy naftowej i wód geotermalnych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Mačala, I. Pandová, A. Panda: Klinoptilolit jako minerał przydatny do oczyszczania gazów spalinowych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Żyła, A. Dudzińska, J. Cygankiewicz: Wpływ temperatury na sorpcję tlenku węgla na polskich węglach kamiennych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • S. Głodzik, R. Magda, T. Woźny, J. Jasiewicz, A. Łukowski: Wielkość produkcji a jednostkowe koszty przeróbki mechanicznej sortymentów węgla [Streszczenie], [Pełny tekst
 • W. Brylicki, J. Małolepszy, S. Stryczek, R. Wiśniowski, Ł. Kotwica: Efekty modyfikacji alkalicznie aktywowanych zaczynów wiertniczych naturalnym klinoptilolitem [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 25 (zeszyt 3, 2009)Idź na górę strony
 • K. Probierz, B. Borówka: Prognoza wystarczalności zasobów węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim wraz z analizą przyczyn ubytku zasobów w nie- których kopalniach [Streszczenie], [Pełny tekst
 • H. Wirth, J. Kudełko, K. Wanielista: Metoda wyceny aktywów geologiczno-górniczych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Bascetin: Analiza narzędzi podejmowania decyzji do wyboru wyposażenia w zakładach górniczych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • F.S. Namin, K. Shahriar, A. Bascetin, S.H. Ghodsypour: Praktyczne zastosowania technik podejmowania decyzji do wyboru odpowiednich technologii eksploatacji w Iranie [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Shahriar, E. Bakhtavar, A. Moeinizadeh: Eksperymenty przeprowadzane in-situ i w laboratorium dla określenia fizykomechanicznych właściwości węgla [Streszczenie], [Pełny tekst
 • B. Uliasz-Misiak: Klasyfikacje pojemności i kryteria wyboru miejsc składowania CO2 [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Małysa, A. Iwańska, A. Hanc, K. Małysa: Metoda monitorowania stężenia odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładów przeróbczych węgla przez pomiar prędkości pęcherzyków powietrza [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Piekarski: Blokada kolmatacyjna w procesie filtracji grawitacyjnej zawiesiny węglowej na złożu piaskowym [Streszczenie], [Pełny tekst
 • Z. Kasztelewicz, M. Ptak: Stan i uwarunkowania rozwoju sektora górniczo-energetycznego węgla brunatnego w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 • Z. Kasztelewicz, M. Ptak: Procedura oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie odkrywkowym, w świetle nowych regulacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów Natura 2000 [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Wójcik, W. Krzaklewski: Zalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych w PGE KWB „Turów” [Streszczenie], [Pełny tekst
 • U. Kołodziejczyk: Hydrologiczne, geologiczne i geochemiczne uwarunkowania rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych w rejonie Łęknicy (SW Polska) [Streszczenie], [Pełny tekst
 • P. Bukowski: Wyznaczanie stref zagrożenia wodnego dla eksploatacji górniczej projektowanej w pobliżu zbiorników w zlikwidowanych kopalniach [Streszczenie], [Pełny tekst
 • H. Marcak: Zagadnienia odwrotne w modelowaniu wstrząsów górniczych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Leśniak, S. Porzycka: Wpływ tektoniki na deformacje terenu wywołane działalnością górniczą w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Mirek, Z. Isakow: Wstępna analiza danych satelitarnej interferometrii radarowej z południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • T. Majcherczyk, P. Małkowski, Z. Niedbalski: Wpływ eksploatacji ścianowej w rejonie filara ochronnego na budynek wielorodzinny poddany rektyfikacji [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Pięta, T. Danek, A. Leśniak: Modelowanie numeryczne drgań powierzchni terenu wywołanych wstrząsem sejsmicznym dla wybranych warunków geologicznych LGOM [Streszczenie], [Pełny tekst
 • W. Figiel, E. Kawalec-Latała: Transformacja kontekstowa i adaptacyjna stosowana w interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej środowiska skalnego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • Z. Bednarczyk: Badania geologiczno-inżynierskie dla rozbudowy podziemnych magazynów gazu ziemnego „Strachocina” w Karpatach fliszowych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Kotyrba, A. Kowalski: Liniowa deformacja nieciągła autostrady A4 na obszarze górniczym „Halemba” [Streszczenie], [Pełny tekst
 • Z. Pilecki: Metodyka poprawy efektywności uzdatnienia podłoża autostrady A-1 za pomocą metod geofizycznych na terenach płytkiej eksploatacji rud metali zagrożonych wystąpieniem zapadlisk na Górnym Śląsku [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Pszonka: Wpływ procesów sedymentacyjnych i diagenetycznych na przydatność gospodarczą piaskowców cergowskich ze złoża „Lipowica II-1” [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 25 (zeszyt 2, 2009)Idź na górę strony
 • T. Bartuś, T. Słomka: Geostatystyczna estymacja parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystująca znajomość zmienności lokalnej [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Werońska: Wpływ warunków środowiskowych na powstawanie holoceńskich rud żelaza [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Tarkowski, S. Marek, B. Uliasz-Misiak: Wstępna geologiczna analiza struktur do składowania CO2 w rejonie Bełchatowa [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Gala, S. Sanak-Rydlewska: Wykorzystanie odpadów organicznych do usuwania jonów Pb2+ z roztworów wodnych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Kustra, K. Kubacki: Dylematy kierunków wzrostu wartości przedsiębiorstw górniczych: fuzje i przejęcia czy eksploracja? [Streszczenie], [Pełny tekst
 • H. Tomassi-Morawiec, G. Czapowski, O. Bornemann, M. Schramm, G. Misiek: Wzorcowe profile bromowe dla solnych utworów cechsztynu w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 25 (zeszyt 1, 2009)Idź na górę strony
 • T. Olkuski, K. Stala-Szlugaj: Występowanie pierwiastków promieniotwórczych w węglach kamiennych pochodzących z GZW, w skałach przywęglowych, w wodach kopalnianych oraz w odpadach [Streszczenie], [Pełny tekst
 • I. Jonczy: Fazy krzemianowe jako składnik odpadów po hutnictwie żelaza i stali na przykładzie odpadów ze zwałowiska Huty Kościuszko [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Brożek, E. Oruba-Brożek, A. Nowakowska: Wpływ związków powierzchniowo czynnych na wyniki rozdrabniania ziaren dolomitu [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Kaleta, D. Papciak, A. Puszkarewicz: Naturalne i modyfikowane minerały w uzdatnianiu wód podziemnych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Brożek: Analiza rozdziału w separatorze magnetycznym bębnowym [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Cygankiewicz, A. Dudzińska, M. Żyła: Wpływ rozdrobnienia węgli kamiennych na sorpcję tlenku węgla [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Piekarski, T. Dąbrowski: Numeryczna metoda oceny sorpcji zanieczyszczeń ze ścieków [Streszczenie], [Pełny tekst
 • D. Fuksa: Zarządzanie środkami pieniężnymi na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Marciniak: Rewitalizować czy adaptować obiekty pogórnicze – rozważania teoretyczne [Streszczenie], [Pełny tekst
 • H. R. Parzentny: Srebro, cyna i wolfram w węglu z formacji Lublina (westfal B) w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (LZW) [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Stopa, L. Zawisza, P. Wojnarowski, S. Rychlicki: Potencjalne możliwości geologicznej sekwestracji i składowania dwutlenku węgla w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013