Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Polityka Energetyczna
Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal
ISSN 1429 - 6675

 

 

 Tom 19 (zeszyt 4, 2016)Idź na górę strony
 • Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda PTAK, Mateusz SIKORA Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w  XXI wieku w Polsce[Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ Perspektywy zapotrzebowania na węgiel kamienny przez sektor drobnych odbiorców z regionu N-E [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Bartosz CERAN, Krzysztof SROKA Wielokryterialna analiza współpracy hybrydowego systemu wytwórczego z systemem elektroenergetycznym [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Agata FUGIEL, Dorota BURCHAR-KAROL Identyfikacja problemów środowiskowych z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia na przykładzie technologii zgazowania [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Dominik KRYZIA,Lidia GAWLIK, Monika PEPŁOWSKA Uwarunkowania rozwoju czystych technologii wytwarzania energii z paliw kopalnych [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Robert ZARZYCKI, Michał WICHLIŃSKI Możliwości usuwania rtęci w palenisku cyklonowym 
 • [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Stefan GÓRALCZYK, Włodzimierz MARACHENKO, Marta KARNKOWSKA, Robert PODGÓRZAK Technologia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Robert ZARZYCKI, Zbigniew BIS, Krzy sztof WALACIK Badania procesu rozmrażania węgla w wagonach kolejowych [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Michał WICHLIŃSKI, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS Badania zawartości rtęci w mułach węglowych [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Tomasz MIROWSKI, Krystyna KUBICA Rola biomasy w lokalnych klastrach energetycznych [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 Tom 19 (zeszyt 3, 2016)Idź na górę strony
 • Radosław SZCZERBOWSKI Prognoza rozwoju polskiego sektora wytwórczego do 2050 roku – scenariusz węglowy[Streszczenie][Pełny tekst]alt

 • Urszula LORENZ Węgle energetyczne o obniżonej jakości w handlu międzynarodowym [Streszczenie][Pełny tekst]alt

 • Bolesław Zaporowski Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej [Streszczenie][Pełny tekst]alt

 • Tadeusz CHMIELNIAK, Andrzej RUSIN, Henryk ŁUKOWICZ Modernizacja i rewitalizacja istniejących bloków węglowych ważnym warunkiem stabilności sektora wytwarza nia elektryczności [Streszczenie][Pełny tekst]alt

 • Pablo BENELCZAR, Jacek KAMIŃSKI Rynki zdolności wytwórczych a kogeneracja: rekomendacje dla Polski [Streszczenie][Pełny tekst]alt

 • Joanna Mazurkiewicz Efektywność ekonomicznych instrumentów ograniczania emisji [Streszczenie][Pełny tekst]alt

 • Szymon KUCZYŃSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Katarzyna KYĆ, Andrij OLIINIK, Adam SZURLEJ Wpływ zastosowania paliw alternatywnych w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem CNG, na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza[Streszczenie][Pełny tekst]alt

 • Michał KRZYKOWSKI, Jakub ZIĘTY Nowy system wsparcia instalacji spalających biomasę – problematyka prawna [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Waldemar DOŁĘGA Wybrane aspekty realizacji inwestycji sieciowych [Streszczenie][Pełny tekst]alt

 • Stanisław RYCHLICKI, Piotr KOSOWSKI, Joanna WARTAK, Marek SOLECKI Ocena społecznej akceptacji przemysłu naftowego w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst]alt

Tom 19 (zeszyt 2, 2016)Idź na górę strony
 • Przemysław KASZYŃSKI Koncepcja implementacji regulacji środowiskowych w długoterminowym modelu systemu wytwarzania energii elektrycznej [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Pablo BENALCAZAR, Jacek KAMIŃSKI, Adrianna MALIK Analiza zużycia energii oraz emisji CO2 w polskim sektorze transportowym [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Dominik KRYZIA Poziom konkurencji na światowym rynku gazu ziemnego [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Tadeusz SKOCZKOWSKI, Sławomir BIELECKI Problemy rozwoju rozproszonych zasobów energetycznych [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Tomasz MIROWSKI, Monika PEPŁOWSKA Analiza symulacyjna zużycia energii elektrycznej u odbiorcy końcowego z wykorzystaniem inteligentnego opomiarowania [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Katarzyna PIWOWARCZYK-ŚCIEBURA, Tadeusz OLKUSKI Wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej w TAURON POLSKA ENERGIA S.A. [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Beata KĘPIŃSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Aleksandra KASZTELEWICZ, Leszek PAJĄK Rekomendacje ramowych przepisów prawnych sprzyjających rozwojowi geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Zygmunt HELIASZ, Stanisław OSTAFICZUK Tereny wolne od wyłączeń i wskazanie możliwości planowania inwestycji konfliktowych w Polsce. Standard badań kartograficznych dla potrzeb opracowania koncepcji i decyzji lokalizacyjnych obiektów wrażliwych − elektrownia jądrowa [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Anna PAJDAK, Barbara WALAWSKA Zastosowanie modyfikowanych sorbentów sodowych w oczyszczaniu spalin z SO2 i HCl z elektrowni i elektrociepłowni w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Krzysztof GALOS, Jarosław SZLUGAJ, Anna BURKOWICZ Źródła sorbentów wapiennych do odsiarczania spalin w Polsce w kontekście potrzeb krajowej energetyki [Streszczenie][Pełny tekst]alt
Tom 19 (zeszyt 1, 2016)Idź na górę strony
 • Tadeusz SKOCZKOWSKI, Sławomir BIELECKI Efektywność energetyczna – polityczno-formalne uwarunkowania rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej[Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Marcin MALEC, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław KASZYŃSKI Regulacje środowiskowe w energetyce a zapotrzebowanie na węgiel kamienny[Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Jacek WASILEWSKI, Krzysztof KARKOSZKA Elektrownie wirtualne na rynkach mocy i energii – analiza warunków krajowych [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Maria BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Paweł MIREK Technika magazynowania energii w ciekłym powietrzu [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Alexander SHKAROVSKIY, Renata GAWIN Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Maciej CYRANKA, Michał JURCZYK Uwarunkowania energetyczne, ekonomiczne i prawne odzysku energii z odpadów komunalnych w ramach układów kogeneracji [Streszczenie][Pełny tekst]alt
 • Lucyna CICHY, Marcin GŁODNIOK Analiza ryzyka na etapie planowania inwestycji związanej z wykorzystaniem wód pochodzących z odwadniania wybranego zakładu górniczego w celu ogrzewania domów jednorodzinnych[Streszczenie][Pełny tekst]
 •  Jarosław ĆWIEK- KARPOWICZ Postrzeganie i definiowanie bezpieczeństwa energetycznego w warunkach kryzysu na Ukrainie [Streszczenie][Pełny tekst]
 • Henryk RADOMIAK, Monika ZAJEMSKA, Dorota MUSIAŁ, Sławomir MOREL Numeryczne prognozowanie produktów spalania jako podstawa do oceny zagrożenia środowiska [Streszczenie][Pełny tekst]
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013