Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Czasopisma

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Kwartalnik

Gospodarka Surowcami Mineralnymi u kazuje się od 1985 roku. Czasopismo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk prezentuje oryginalne prace naukowe autorów polskich i zagranicznych dotyczące szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi.

 

Zamów Czasopismo »   Więcej informacji na temat czasopisma »

 

 

  

 


 

Polityka Energetyczna

Kwartalnik

Polityka Energetyczna ukazuje się od 1998 roku. Czasopismo stanowi forum wymiany myśli z zakresu szeroko pojętej polityki energetycznej. Prezentuje artykuły zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych dotyczące gospodarki paliwami i energią w kraju, Unii Europejskiej i na świecie.

 

Zamów Czasopismo »   Więcej informacji na temat czasopisma »

 

 

 

 

 

 


 

zeszyty naukowe instytutu gospodarki surowcami mineralnymi i energia pan

Aperiodyk

Czasopismo stanowi kontynuację wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN pod nazwą Sympozja i Konferencje. Aktualna nazwa czasopisma „Zeszyty Naukowe Instytutu GSMiE PAN" obowiązuje od 2009 roku - od numeru 75. Czasopismo prezentuje oryginalne prace naukowe autorów polskich i zagranicznych mieszczące się w działalności statutowej Instytutu.

 

Więcej informacji na temat czasopisma »

 

 

 

 


  

 

technika pozyskiwań geologicznych, geotermia, zrównoważony rozwój

Półrocznik

 Czasopismo ukazuje się od 1962 r. Publikuje prace badawcze z zakresu nauk geologiczno-górniczych, ale także z dziedziny ekonomiki, informatyki i ochrony środowiska. Szczególnie wiele miejsca poświęca osiągnięciom naukowo-technicznym dotyczącym poszukiwań, udostępniania i wykorzystywania złóż kopalin.

 

 

Więcej informacji na temat czasopisma »

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013